Tuesday, July 04, 2006

IKRAR PUTERA INDONESIA

IKRAR PUTERA INDONESIA

Aku mengaku Putera Indonesia dan berdasarkan pengakuan ini :

  • Aku mengaku bahwa aku adalah mahluk Al Khalik yang Maha Esa dan bersumber pada-Nya.
  • Aku mengaku bertumpah darah satu, Bangsa Indonesia
  • Aku mengaku berjiwa satu, Jiwa Pancasila
  • Aku mengaku berbudaya satu, Budaya dan Bahasa Indonesia
  • Aku mengaku bernegara satu, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila
  • Aku mengaku bercara karya satu, Masyarakat Adil Makmur berdasarkan Pancasila dan sesuai dengan isi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
  • Aku mengaku bercara karya satu, perjuangan besar dengan ahlak dan Insan menurut Ridho Tuhan Yang Maha Esa

Berdasarkan pengakuan-pengakuan ini dan demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku untuk mengamalkan semua pengakuan ini dalam karya hidupku sehari-hari.


Semoga Tuhan Yang Maha Esa membenrkati niaku ini dengan taufik dan hidayah-Nya serta inayah-Nya.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home